Logga in
Juridik

Vad är omvänd byggmoms?

3 min läsning

I det här blogginlägget tänkte jag reda ut begreppet omvänd byggmoms. Det går givetvis läsa mer om detta på skatteverkets hemsida men i det här inlägget samlas några viktiga punkter för dig inom bygg i ett lite mer överskådligt format. 

Omvänd byggmoms, eller "enklare" uttryckt: Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn, uppkom i syfte att motverka skattefusk där köpare gör avdrag för moms som inte betalas av säljaren. Kort och gott gäller omvänd byggmoms om du är verksam inom byggsektorn i Sverige och:

 • Du säljer dina tjänster till ett annat byggföretag, eller
 • Ett annat byggföretag säljer dina tjänster vidare.

Det är i slutändan företaget som säljer tjänsterna till slutkonsumenten som ska ta ut moms av kunden. 

Man måste tillämpa omvända byggmoms om följande villkor är uppfyllda: 

 1. Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige.
 2. Köparen av tjänsterna är en näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.

Exakt vad som menas med "särskilt angivna byggtjänster" anges i Mervärdesskattlagen. Grovt uttryckt gäller det de flesta tjänster som avser fastighet, byggnad eller anläggning och kan knytas till: 

 • mark- och grundarbeten
 • bygg- och anläggningsarbeten
 • bygginstallationer
 • slutbehandling av byggnader
 • uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
 • byggstädning
 • uthyrning av arbetskraft för ovanstående punkter

Det finns dock vissa undantag som inte omfattas, dessa är: 

 • plantering och skötsel av grönytor
 • fastighetsskötsel på uppdrag inkluderat mindre reparationer
 • arkitektverksamhet, byggkonsultverksamhet och projektledning
 • installation och montering av industriutrustning
 • uthyrning av byggmaskiner utan förare

Omvänd byggmoms på faktura - vad skriver man? 

Om du ska skicka faktura för tjänster som innefattas av omvänd byggmoms så skickar du fakturan exklusive moms, lägger till köparens momsnummer sen en kort text om att omvänd byggmoms gäller. 

Exempel på text du skriver på fakturan är: "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller". Sen när du momsdeklarerar är det viktigt att komma ihåg att redovisa de fakturor du skickat med omvänd skatteskyldighet. På Cling har både offerter och fakturor stöd för att automatiskt räkna ut omvänd byggmoms. Annars finns det säkert flera bra exempel på google med fakturamallar som innehåller omvänd byggmoms.

Gäller omvänd byggmoms på material? 

Omvänd byggmoms avser tjänster. Men en byggtjänst består i de flesta fall av både materialet och arbete. Så därför omfattas material av omvänd byggmoms om det ingår i själva byggtjänsten. Direkt varuförsäljning innefattas inte och till det hör även montering av den sålda varan, om monteringen är obetydligt till varans värde, exempelvis att du säljer och hjälper kunden sätta in ett kylskåp. 

Försäljning till stat och kommun. 

Om du säljer till stat eller komun gäller följande: 

 • Du ska ange omvänd byggmoms om inköpet är till staten/kommunens ekonomiska verksamhet eller att inköpet är en kombination av tjänster till sin ekonomiska och icke ekonomisa verksamhet.
 • Du ska inte använda omvänd byggmoms om inköpt är endast till icke ekonomisk verksamhet.

 

Vad är icke ekonomisk respektive ekonomisk verksamhet? Tips: Fråga beställaren! 
Det svaret är inte helt lätt att sammanfatta. Du kan djupdyka i ämnet här: skatteverkets rättsliga vägledning. Det finns olika sätt att juridiskt pröva om en verksamhet är att räkna som ekonomisk eller icke. Men gör det lätt för dig. Är du osäker fråga:

Oskar Andersson
Medgrundare